حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

همه فیلم ها

فیلم های طبقه بندي شده درax در مورد

موضوعات دیگر جامعه حافظ خبر روانكاوی شعر هنر پژوهش

یک روز در آتلیه نقاشی

یک روز در آتلیه , شهرداری پاریس ؛ ساختمان قدیمی اداره برق را , در سه طبقه به گالری هنرهای تجسمی , برای هنرمندان تخصیص داده است. میدان باستیل , پشت اپرای باستیل. از ۱۰ صبح ت ۹ شب. فضای بسیار صمیمی , انسانی و گرمی است. جای شما خالی است, تلاش . می کنم هفته ای دو روز از این امکانات استفاده کنم.حسن مکارمی

گزینه قبلی