حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

همه فیلم ها

فیلم های طبقه بندي شده درax  روانكاوی

موضوعات دیگر جامعه حافظ خبر در مورد شعر هنر پژوهش

زاویەها؛ مدرنیتە پارەی نخست

تاریخ چاپ   

خلاصه زاویەها؛ مدرنیتە پارەی نخست، دکتر اسعد رشیدی، دکتر حسن مکارمی، حسن شریعتمداری، رضا علیجانی

زاویه‌ها : اعتصاب ،قسمت سوم

تاریخ چاپ   

خلاصه کارشناسان برنامه‌ :سعید پیوندی،جواد طالعی،مهرداد درویش پور،محسن سازگارا،حسن مکارمی.