حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

نتایج جستجو برای واژه: پژوهش

یکی از روانکاوان مطرح ایرانی کتابی منتشر کرده و با رویکردی روانکاوانه غزل‌های حافظ را مورد بررسی قرار داده است. دکتر حسن مکارمی که از روانکاوان مطرح ایرانی مقیم فرانسه است در این کتاب برای نخستین بار با رویکردی روانکاوانه و با نگاهی علمی و پژوهشگرانه غزل‌های حافظ را مورد بررسی قرار داده است. http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1/s-10005 ادامه مطلب

  دکتر حسن مکارمی روزنامه همدلی روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ – 9 ذی القعده 1437 – 13 اوت 2016 به گونه ای که مبنای پایه ای و ساختار اعلامیه حقوق شهروندی ۱۹۷۲ در پاریس و اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ نیویورک, بر محور همین اصل بنیانی چون تعریف ادامه مطلب

 حسن مکارمی روزنامه ابتکار شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ http://ebtekarnews.com/archive/1395/06/20/16.pdf در این گفتار، هدف نگاهی است از سرِ مهر بر چند «داوری» در موردِ خودمان که آنها را بسیار می‌شنویم. تلاش ما بر آنست تا ریشه‌های فرهنگی این پیشداوری‌ها را بشکافیم. پیشداوری‌هایی از این دست: – ما ایرانی‌ها تک تک خوبیم، ولی کارِ دسته جمعی با ادامه مطلب

ترجمه بخشی از متن سخنرانی در مرکزی پژوهشی در پاریس در دسامبر ۲۰۱۰   از من خواسته شده بود تا از خود بگویم: حضور من در هستی ” درد عشقي كشيده ام كه مپرس زهر هجری چشيدهام كه مپرس گشته ام در جهان و آخر كار دلبری برگزيدهام كه مپرس آن چنان در هوای خاك ادامه مطلب

مهم‌ترین سؤال اینست که این تروریسم از کجا ریشه می‌گیرد؟ آیا می‌توان گفت که اشکال گوناگون تروریسم اسلامی جهانی شده است؟ آیا رشد این پدیده ریشۀ ایدئولوژیک دارد؟ آیا دیگر هیچ راهی برای سد کردن این رشد وجود ندارد؟ خشونت تروریسم ناشی از چیست و تحلیل روانکاوانۀ تروریست‌ها چیست؟ براستی پایه‌های تروریسم در ایدئولوژی دینی ادامه مطلب