حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

نتایج جستجو برای واژه: اخبار

https://www.radiozamaneh.com/671588/ #حسن_مکارمی گفت‌و‌گو با حسن مکارمی، روانکاو و مدافع حقوق بشر کودکان قربانی خشونت و مصادیق خشونت علیه کودکان در ایران «کودک‌همسری»، «اشتغال کودکان در بازار کار غیر‌رسمی» و «به‌ کارگیری کودکان به ‌عنوان کودک-سرباز» از جمله اساسی‌ترین نمودهای خشونت گسترده علیه کودکان در ایران هستند.

https://www.iran-emrooz.net/index.php/farhang/more/81489 #حسن_مکارمی روشی مدرن، ابتکاری و کم‌نظیر در نگارش خاطرات به مناسبت انتشار کتاب «باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان» حسن مکارمی   ۲۴ آبان ۱۳۹۸ / ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹

#حسن_مکارمی شراب کوروش، فراتر از شراب: حرکتی در طرفداری   فراتر از ادای احترام به ایران باستان، تولید محدود این شراب, نماد حرکتی است در مقاومت. با انقلاب اسلامی، باغ انگور هزار ساله ریشه کن شد، نوشیدن شراب ممنوع و بخشی از تاریخ ایران در سرزمین مادری اش خاموش شد. مسرور می خواهد این شراب ادامه مطلب

صلح می خواهم. من صلح می خواهم و سوختنی بدون درد، جانم‌ پذیرای هجرانی دیگر نیست، و فراق را به دورترین شاخه صنوبر ، حواله خواهم داد. من صلح می خواهم و خوابی بدون‌جای، روانم در آسودگی سن و سالم ، پر و بال می زند، و تنم در همه عطر های میهنم ، به ادامه مطلب