حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

نتایج جستجو برای واژه: اخبار

حسن مکارمی همسرزنده یاد، فاطمه زارعی از اعدام شدگان تابستان ۶۷ توسط جمهوری اسلامی از شرایط اعدام ها ،دادخواهی و تاثیرات اعدام ها سخن می گوید. با سپاس از سرکار خانم میترا محمودی .   https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=F6JBmgqf3d4&fbclid=IwAR04Ag29LPcWHQSfX-mKtg3qK6pz8W_NaLMJd8BxGGxxSi9-Hvb0fYx84xY حسن مکارمی همسرزنده یاد، فاطمه زارعی از اعدام شدگان تابستان ۶۷ توسط جمهوری اسلامی از شرایط اعدام ها ،دادخواهی ادامه مطلب

بی خاصیت نخواهد بود که‌کپی نامه ای که امروز برای گالریست ارایه کارهای من در شیراز فرستادم برای شما عزیزان‌نیز بفرستم شاید با همت همگان در این‌دوران‌ بسیار مشکل کرونایی و بی ثباتی بتوانیم همه با هم ترتیب برگزاری نمایشگاهی در ایران و کشورهای هم‌جوار را بدهیم.   «با سلام و آرزوی سلامتی و موفقیت ادامه مطلب

A copy of the letter

تاریخ چاپ   مقاله را بیاورید.

It will not be unreasonable for me to send you a copy of the letter I sent today to the gallery presenting my works in Chiraz. Let me also give you good news. Recently, the Toos Foundation in England presented prestigious Iranian painters from the beginning of Safavides1500 JC to the present day, and I ادامه مطلب

خیلی تلخه ، خیلی …و تو شیرینی، و تو می خوانی، در سرمای تلخی فراغ، و تو می دانی که زن یعنی چه، و سلامت مستی است، و عبورت شیشه و تنت آبی پاک، و تو خواهی آمد در زمانی که دلم، شاهد بالای تمنای ترا می جوید. آه از این سایه- قناری دلم، آه ادامه مطلب