حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

لغات کلیدی استفاده شده: "ایران"

(برگه) همایش ابرصدمین سالگرد ِمشروطیت

تاریخ چاپ  

همایش ابرصدمین سالگرد ِمشروطیت به برگزاری ِ انجمن فرهنگ ِ ایران پاریس ۲۰۰۶                                                                  

(livre) نگاهی دیگر به سرزمین فرهنگی ایران

تاریخ چاپ  

  :زورق ادبیات در آبهای دور برنامه سی ام : شادی سابجی  بخش نخست: کتاب: نگاهی دیگر به سرزمین فرهنگی ایران کتاب نگاهی دیگر به سرزمین فرهنگی ایران: گفت و گو با حسن مکارمی در مورد کتابش بخش دوم   سرزمین فرهنگى ما، هم زمین و كوه و آسمان و دریاست و هم جامعه و “مردم ادامه مطلب