کنفرانس هاcz پژوهش و جامعه am

  1 - همایش ابرصدمین سالگرد ِمشروطیت ,   ۲۰۰۶   پاریس                     

  2- شب شعر حافظ و عشق دو جهان در فرانسه  پاریس  ۲۰۰۷

  3-   نگاهی به آرمان های بنیادین نوگرایی و نو اندیشی در ایران در دو سده گذشته    بروکسل ۲۰۰۸

 4- نگاهی به اهداف اساسی تجدد خواهی در ایران در دو قرن گذشته انجمن فرهنگ ایران پاریس۲۰۰۸

5- سخنرانی : حافظ شیراز و دیدار, انجمن فرهنگی آزاد, پاریس ۲۰۰۸ 

6- کنفرانس بروکسل ۵ و ۶ ژوین,  ۲۰۰۹,  انتخابات ریاست جمهوری , به دعوت پارلمان اروپا 

7- مراسم بيست و يکمين سالگرد جان باختگان در قتل عام تابستان ۶۷ در بروکسل۲۰۰۹ 

8-سخنرانی: "کارگاه هستی " مرکز پژوهشی لژ بزرگ ملی فرانسه , در پاریس ۲۰۰۹