حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

این باغ را هوا تویی

تاریخ چاپ  

دو هفته پیش تابلوی " این باغ را هوا تویی" تمام شد. این تابلو به طول سه متر و پهنای دو متر , باغی است با حروف : این باغ را هوا تویی . تمامی شعرهای کتاب شعرِ این باغ را هوا تویی در آن آمده است. گاه حروف به میانه حاشیه ها گریخته اند. ادامه مطلب

من نه منم

تاریخ چاپ  

نوشته دقیق و پر بار جناب فرهاد زمانی در مورد این کار بسیار آموزنده است. ایشان با بزرگواری نظر مرا نیز جویا شده اند. این چند خط در اجرای این امر است. نخست نوشته ایشان : Farhad Zamani استاد گرامی سالها پیش نستعلیق آموزش می دیدم حیرت می کردم که تمام زیبایی خط و تاثیرش ادامه مطلب

کزعشق به غایتی رسانم

تاریخ چاپ  

این تابلو در دو بخش امروز به پایان رسید.رنگ و روغن به اندازه ۱۰۰ در ۱۵۰ سنتی متر. و اما قصه این تابلو که "کزعشق به غایتی رسانم" نام دارد. با الهام از مناجات مجنون در خانه کعبه در منظومه لیلی و مجنون, حکیم بزرگوار نظامی. می‌گفت گرفته حلقه در بر کامروز منم چو حلقه بر ادامه مطلب