کنفرانس در روانكاوي

1- سومین همایش روان پژوه های ایرانی در خارج از ایران

2-   یک روانکاو لکانی چگونه کار میکند؟ (روان کاوی بالینی از دیدگاه لکان 

از طریق اسکایپ -  مورخ 18 مهرماه سال 1393 در مرکز سیاووشان می باشد.

3-مطالعه موردی یک نمونه از آسیب‌شناسی روانی مردی مضطرب در وضیعت روانی مرزی