طبقه بندی شده در جامعه

فیلم های طبقه بندي شده در سخنرانی در بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

تاریخ چاپ  

خلاصه سخنرانی آقای دکتر حسن مکارمی در بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس پیرامون یازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران و زمینه های آن ,

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد