طبقه بندی شده در جامعه

فیلم های طبقه بندي شده در حاکمیت ایران احترامی برای مردم و نمایندگان آنان قائل نیست

تاریخ چاپ  

خلاصه سخنرانی آقای دکتر حسن مکارمی در بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس پیرامون یازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران و زمینه های آن , 03/06/2013

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد