حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

نتایج جستجو برای واژه: اخبار

  گزارش چهارمین گردهمایی پاریس در پشتیبانی از نسرین ستوده و یارانش فراخوان برای پنجمین گردهمایی، یکشنبه ۱۹ آوریل ۲۰۱۵ در ایتدا بهمن امینی از انجمن جمهوریخواهان ایران پس از سپاسگزاری از حاضران، با اشاره به دو مصاحبه اخیر نسرین ستوده، توجه و تاکید همیشگی او را بر لزوم مبارزه فرد فرد شهروندان برای تامین ادامه مطلب

  محمد امینی / بهزاد کشاورزی   iran-emrooz.net | Mon, 07.07.2014, 17:58 دو قرن پیش ایرانیان ستم دیده از استبداد و استثمار، همگام با نخبگان نو اندیش و برخی روحانیون میهن دوست به پاخاستند و با خودکامگی شاهان قاجار مبارزه کردند تا حکومتی بر پایه عدالت، اراده و رای مردم وجامعه‌ای آزاد و پیشرو بر ادامه مطلب

باستیل و اوین شاعر: شادی سابُجی   تقدیم به جان بی قرار حسن مکارمی … … …    روی پله‌های اپرای باستیل  در صبحی بهاری و سرد پاریس، این زنِ تنها و غریب نشسته بود و در باد گیسوانش را شانه می کرد پاریس با نگاهی مواج از نا‌امیدی و غم به باستیل می‌نگریست و ادامه مطلب