طبقه بندی شده در هنر

فیلم های طبقه بندي شده در مروری بر شصت سال زندگی قسمت چهارم

تاریخ چاپ  

خلاصه مروری بر شصت سال زندگی در این مختصر , به چهار بعد فعالیتهای زندگی ام در طی شصت سال زندگی اشاره می کنم قسمت چهارم

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد