طبقه بندی شده در پژوهش

فیلم های طبقه بندي شده در سخنرانی در باره حافظ بمناسبت نمایشگاه خوشنویسی قسمت دوم

تاریخ چاپ  

خلاصه سخنرانی در باره حافظ بمناسبت نمایشگاه خوشنویسی قسمت دوم کامبیز مکری , برگزار کننده, گالری شمس , پاریس , تهیه کننده فیلم مینا راد WCD در باره حافظ بمناسبت نمایشگاه خوشنویسی

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد