طبقه بندی شده در هنر

فیلم های طبقه بندي شده در قالی : من چه سبزم امروز

تاریخ چاپ  

خلاصه تابلویی از حسن مکارمی , قالی بر اساس شعرسهراب سپهری: من چه سبزم امروز من چه سبزم امروز

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد