طبقه بندی شده در هنر

فیلم های طبقه بندي شده در من نه منم , نه من منم

تاریخ چاپ  

خلاصه برمبنای شعری از اسیری شاعر قرن هفدهم ایرانی , یک سری تابلو با نام : من نه منم , نه من منم

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد