طبقه بندی شده در در مورد

فیلم های طبقه بندي شده در مایکل باری استاد دانشگاه برینستون در باره حسن مکارمی می گوید

تاریخ چاپ  

خلاصه تهیه کننده :مینا راد مایکل باری استاد دانشگاه بریستون آمریکا و مشاور بخش هنرهای اسلامی موزه هنرهای مدن نیویورک , در باره نمایشگاه حسن مکارمی در فستیوال موسیقی مقدس در سال ۲۰۱۲, در شهر فاس در مراکش سخن می گوید.

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد