طبقه بندی شده در جامعه

فیلم های طبقه بندي شده در اعدام در جهان اسلام

تاریخ چاپ  

خلاصه اخبار اعدام ها و بخشش های هفته ای که گذشت گزارش هفته: بخش دوم اعدام در جهان اسلام گفتگو با حسن مکارمی – روان پژوه گفتگو با محمود امیری مقدم در رابطه با سمینار پارلمان ایتالیا «پنجره ای بسوی ایران»- همراه با صدای جهانبخش مظفری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا که در این جلسه حضور داشتند.

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد