طبقه بندی شده در خبر

فیلم های طبقه بندي شده در چشم انداز: آزار جنسی و تجاوز در ایران؛ روایت سکوت‌هایی که شکستند

تاریخ چاپ  

خلاصه در این برنامه چشم انداز ایران اینترنشنال گفتگو کردیم با مینا خانی، فمنیست و تحلیل‌گر اجتماعی، حسن مکارمی، روانکاو بالینی، مهرانگیز کار، حقوق‌دان و سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی و‌ پژوهشگر

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد