حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

نتایج جستجو برای واژه: جامعه

بحث بر سر شركت یا تحریم نیست. سخن اصلی بر سر فعال بودن تك تك هموطنان ماست. به صحنه آمدن، به هر شكل ممكن، به بحث و مبادله افكار پرداختن و در این میان به میدان كشیدن گفته‌های عاری از حقیقت و دروغ‌پردازی‌ها و عوامفریبی‌هاست در گویا نیوز بخوانید   برای آینده خود و نسلهای ادامه مطلب

حسن مکارمی گزارشی از نشست: تاریخ و روانکاوی درمان گذشتهحسن مکارمی: چالش های تاریخ‌نگاری ایرانتارنمای فرهنگ امروز:  جهان زیر آیین و فرهنگ ماست گزارشی از نشست «تاریخ و روانکاوی» (۱)؛ درمان گذشته ‌تاریخ و روان‌كاوی به یكدیگر شباهت دارند، زیرا هر دو دیسیپلین در پی بازیابی گذشته هستند. تاریخ‌دان می‌خواهد گذشته‌ی تاریخی یك ملت را بازسازی ادامه مطلب

در گفت‌وگو با حسن مکارمیدیگری‌ستیزی؛ سخت‌ترین پدیده‌ای که انسان‌ها با آن روبه‌رو هستند در این شماره از حقوق ما با او در خصوص عواقب فرهنگ نژادپرستی یا دیگری ستیزی بر آسیب‌دیدگان به گفت‌وگو نشستیم. وی در قسمتی ازصحبت‌هایش گفت: مهاجر به سرزمینی می‌آید که از نظر فرهنگی به طور کلی با فرهنگ خودش اختلاف دارد. ادامه مطلب

اعدام بس است – برنامه سی و پنجم : گفتگو با حسن مکارمیIran Human Rights TVپاسخ به چند پرسش, مجازات اعدام و خانواده ها, دیه , مجازات در ملاء ام و نقش دولت ها با توجه به تعریف مدرن مجازات و حقوق بشرhttp://melliun.org/iran/79891