حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

نتایج جستجو برای واژه: جامعه

روزنامه همدلی شماره: 422 روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ – 18 ذی الحجه 1437 – 21 سپتامبر 2016 دکتر حسن مکارمی- مشاهده تحولات جهان و ایران در دو قرن اخیر ، به عبارت دیگر، پس از بیداری ایرانیان، دریافت مسیر پیچیده مراحل حرکت جهان، نقش کنش ها، واکنش‌ها، منافع ادامه مطلب

روزنامه همدلی روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ – 16 ذی الحجه 1437 – 19 سپتامبر 2016 دکتر حسن مکارمی‪-‬ جامعه را به گونه‌ای مدیران می‌سازند. مدیران، از مدیریت بر خود، خانواده، گروه‌های کوچک، همکاری، بازی کودکی آغاز شود تا کدخدایی و ریاست خانواده و فامیل و شبکه‌های تولیدی و ادامه مطلب

روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ – 12 ذی الحجه 1437 – 15 سپتامبر 2016 حسن مکارمی ‪-‬ سرزمین فرهنگى ما، هم زمین و کوه و آسمان و دریاست و هم جامعه و «مردم رفته و مانده» و هم همه فرهنگ شفاهى و کتبى، باورهاى گوناگون، سنگ نوشته ها، کتاب‌هاى ادامه مطلب

 حسن مکارمی روزنامه ابتکار شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ http://ebtekarnews.com/archive/1395/06/20/16.pdf در این گفتار، هدف نگاهی است از سرِ مهر بر چند «داوری» در موردِ خودمان که آنها را بسیار می‌شنویم. تلاش ما بر آنست تا ریشه‌های فرهنگی این پیشداوری‌ها را بشکافیم. پیشداوری‌هایی از این دست: – ما ایرانی‌ها تک تک خوبیم، ولی کارِ دسته جمعی با ادامه مطلب

  دکتر حسن مکارمی روزنامه همدلی روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ – 9 ذی القعده 1437 – 13 اوت 2016 به گونه ای که مبنای پایه ای و ساختار اعلامیه حقوق شهروندی ۱۹۷۲ در پاریس و اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ نیویورک, بر محور همین اصل بنیانی چون تعریف ادامه مطلب