حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

نتایج جستجو برای واژه: جامعه

 حسن مکارمی روزنامه ابتکار شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ http://ebtekarnews.com/archive/1395/06/20/16.pdf در این گفتار، هدف نگاهی است از سرِ مهر بر چند «داوری» در موردِ خودمان که آنها را بسیار می‌شنویم. تلاش ما بر آنست تا ریشه‌های فرهنگی این پیشداوری‌ها را بشکافیم. پیشداوری‌هایی از این دست: – ما ایرانی‌ها تک تک خوبیم، ولی کارِ دسته جمعی با ادامه مطلب

قشر مرفه بدون فرهنگ استفاده درستتاریخ انتشار ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ حسن مکارمی – پژوهشگر حوزه خدمات راهبردی دانشگاه سوربون – پاریس: حاکمیت پس از انقلاب بسوی گذشته گرایان حرکت کرد؛ اما جامعه بسوی فناوری و مصرف گرایش یافت. نتیجه اش ظهور افزادی با امکانات فراوان شد که فرهنگ استفاده از امکانات را ندارند. برنامه افق از صدای ادامه مطلب

میهمانان جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر آقایان رضا حسین بر فعال حقوق بشر و دکتر حسن مکارمی روانشناس و پژوهشگر خواهند بود. با ما همراه شوید و تفسیر خبر را با دیگر دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. تفسیر خبر/ /شبکه تلویزیونی ایران فردا / ساعت 9.30 به وقت تهران / 7 ادامه مطلب

مهم‌ترین سؤال اینست که این تروریسم از کجا ریشه می‌گیرد؟ آیا می‌توان گفت که اشکال گوناگون تروریسم اسلامی جهانی شده است؟ آیا رشد این پدیده ریشۀ ایدئولوژیک دارد؟ آیا دیگر هیچ راهی برای سد کردن این رشد وجود ندارد؟ خشونت تروریسم ناشی از چیست و تحلیل روانکاوانۀ تروریست‌ها چیست؟ براستی پایه‌های تروریسم در ایدئولوژی دینی ادامه مطلب

https://www.tribunezamaneh.com/archives/90159 روریسم اسلامی؛ رابطه آن با روان، اندیشه، جامعه و اقتصاد دوشنبه, ۲۸ام دی, ۱۳۹۴   انجمن زندگی، زیست‌بوم و آزادی تروریسم اسلامی، رابطه آن با روان، اندیشه، جامعه و اقتصاد تروریسم اسلامیستی اشکال گوناگون داشته و جهانی میباشد. این پدیده به لحاظ ریشه ایدئولوژیک خود و محرومیت های سیاسی و روانی و پریشانی اجتماعی ادامه مطلب