حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

نتایج جستجو برای واژه: جامعه

TehranReview > دست چین > نگاهی به روحیات ایرانیان26  Aug 2013 منبع: بی‌بی‌سی فارسی                                 آشنایی بیشتر ما با فرهنگ و روان خود از یک سو و هوشیاری جمعی ما ایرانیان از سوی دیگر، می‌تواند روحیات سازنده را افزایش داده ادامه مطلب

                                Fri 19 11 2010 در عصرنو بخوانید آیا دانش – هنر استراتژی مدرن میتواند در راهیابی آینده ایران مفید باشد، اگر آری به چه گونه و چه کسانی می توانند این مهم را انجام دهند ؟ ز عمر برخورد آنکس که در همه کاری نخست بنگرد، آنگه طریق آن گیرد(حافظ : قصیده شمارۀ ٣) پیش گفتار: آرامش چند ماهه اخیر به دست‌اندرکاران سیاسی فرصت داده ادامه مطلب

              چرخ بر هم زنم ار غير مرادم گرددمن نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک دوستان گرامی  وقایع اخیر ایران و نقش جامعۀ ایرانیان خارج از کشور در برپایی دموکراسی در ایران در راه سازندگی و رعایت حقوق بشر در این کشور بیشتر و بیشتر مورد بحث ادامه مطلب

                                                     متن سخنراني حسن مکارمی در كنفرانس بروكسل 6 ژوئن 2009 برخورد فعال با انتخابات همراه با آموزش، افشاگري و استفاده از هر موقعيت حتي يك قدم، حتي يك كلمهاز ادامه مطلب