همه مردمی

تاریخ چاپ  

بازگشته‌ای در گمشدگی

پریشان‌دلی در وازدگی

در راهی با دو انتهای باز

و پهنای فراموشی شمارش؛

یادآور بازبینی نیامده‌ها، در بهشت موازی.

نارفتگان باز نیامده‌اند،

پرسش بر لب‌های باز ماسیده است.

واژه‌ای در هوا تن می‌کراند،

نابینایان شادی می‌سرایند و

سربه‌هوایان ناز می‌پاشند.

بازگشته‌ای در گمشدگی

خامشی نور را نوید می‌دهد.

و مادران نرمی گوش کودکان خفته را

به خواب می‌بینند

بازگشته‌ای در گمشدگی، با ندای پروانگان

تهیِ آب‌های دور را می‌دوزد.

 

 ۲۰۰۲  حسن مکارمی