طبقه بندی شده در پژوهش

فیلم های طبقه بندي شده در درباره حافظ

تاریخ چاپ  

خلاصه تلویزیون ایران فردا ، در برنامه سوم اوت زیر آسمان پاریس ابتدا از دیده ها تا شنیده ها ، سپس سخنرانی دکتر حسن مکارمی درباره حافظ و در بخش پایانی برنامه دیداری با بهی جنتی عطایی در پی بازگشتش از جشنواره بین المللی تاتر آوینیون و بازی در یک پیس موفق در این جشنواره

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد