طبقه بندی شده در هنر

فیلم های طبقه بندي شده در نمایشگاه خانه کادر پاریس

تاریخ چاپ  

خلاصه فیم کوتاهی در مورد نمایشگاه خانه کادردر محله شانزدهم در پاریس. این فیم برای نمایش در نمایشگاه هاوانا به زبان اسپانیالویی ترجمه شده است.

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد