ایران فردا: تفسیر خبر چهارشنبه 1 اردیبهشت

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

میهمانان جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر آقایان رضا حسین بر فعال حقوق بشر و دکتر حسن مکارمی روانشناس و پژوهشگر خواهند بود. با ما همراه شوید و تفسیر خبر را با دیگر دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. تفسیر خبر/ /شبکه تلویزیونی ایران فردا / ساعت 9.30 به وقت تهران / 7 شب به وقت اروپای مرکزی.