سه روز پس از کرونا در ایران

تاریخ چاپ  

سه روز پس از کرونا در ایران

داروخانه ، بانک...

و نهاری از سر کم حوصله گی‌،

رستورانی ژاپنی ،

و اطوار پاریسی های میز کناری،

هر چه باشد نامش ،

این غذای دل من نیست که نیست.

تلگرام، واتس آپ، اسکایپ، ایمو، اینستاگرام ، فیسبوک ، تویتر ..

از این خبر به آن خبر ...

بی بی سی ، گویا نیوز...

کلافگی ، بی خبری ،

بی خبری ، کلافگی...

چند تدریس ، چند سوپرویزیون ..

اضطرابی همگانی در خط...

و کلیسای میان راه خانه..

سهم نادانی ما، حجم مذهب، حجم سنت ،...

می نشینم تنها ، در میان نیمکت های ردیف،

تنها ...

و سخن می گویم سهم نادانی مان را...

می نویسم : چون گزارشی ، ساده ، خسته...

***

داروخانه ، بانک...

و نهاری از سر کم حوصله‌گی،

رستورانی ژاپنی ،

حسن مکارمی زمستان ۲۰۲۰ - ۱۳۹۸ پاریس