حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

 

گزارش چهارمین گردهمایی پاریس در پشتیبانی از نسرین ستوده و یارانش

فراخوان برای پنجمین گردهمایی، یکشنبه ۱۹ آوریل ۲۰۱۵

در ایتدا بهمن امینی از انجمن جمهوریخواهان ایران پس از سپاسگزاری از حاضران، با اشاره به دو مصاحبه اخیر نسرین ستوده، توجه و تاکید همیشگی او را بر لزوم مبارزه فرد فرد شهروندان برای تامین حقوق بشر و دفاع از حقوق دگراندیشان یادآور شد.

در ادامه، دکتر حسن مکارمی روانشناس و پژوهشگر دانشگاه سوربن و عضو جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران؛ خانم زهره حبیب محمدی از کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی، دکتر بهزاد کشاورزی پژوهشگر و استاد سابق دانشگاه، خانم پروین بختیارنژاد روزنامه نگار و فعال حقوق بشر؛ دکتر هدایت الله متین دفتری حقوقدات و وکیل، آقای عزیز ماملی مبارز برجسته کُرد و رضا دقتی هنرمند محبوب و عکاس بین المللی، طی سخنان کوتاهی بر نقش برجسته مبارزه نسرین ستوده و همراهانش در مجموع تلاش‌های جامعه مدنی برای دستیابی به حقوق و آزادی‌های شهروندی تاکید کردند. آنها شجاعت نسرین و همه آنهایی را که در زیر فشار نیروهای امنیتی برای دفاع از حقوق بشر، برای دفاع از حق تحصیل، حق کار و حق حیات دگراندیشان در ایران تلاش می‌کنند ستودند. سخنرانان همچنین بر اهمیت همبستگی ایرانیان برونمرز با مبارزه نسرین ستوده و نقش مهمی که آنها می‌توانند در اطلاع رسانی و آگاه کردن کشورهای میزبان خود به عهده بگیرند تاکید کردند.

 

  محمد امینی / بهزاد کشاورزی
 

iran-emrooz.net | Mon, 07.07.2014, 17:58
دو قرن پیش ایرانیان ستم دیده از استبداد و استثمار، همگام با نخبگان نو اندیش و برخی روحانیون میهن دوست به پاخاستند و با خودکامگی شاهان قاجار مبارزه کردند تا حکومتی بر پایه عدالت، اراده و رای مردم وجامعه‌ای آزاد و پیشرو بر قرار سازند.

کارزار ایرانیان، صد و هشت سال پیش به ثمر نشست. مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا کرد و به دنبال تصویب قانون اساسی مشروطه، اولین «مجلس شورای ملی ایران» تشکیل شد. در آن مقطع تاریخی، چنین گونه حکومت برخاسته از رای ملت، در مشرق زمین کمیاب و استثناء بود و بسیاری براین باورند که الهام بخش دیگر جنبش های پیشروی منطقه گردید.

اما در طول این یک قرن، «مشروطه‌ی ایران» به سوی تکامل - چنان که در نظر داشت - پیش نرفت. فراز و نشیب حاصل از جدال مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان و دخالت شاهان مستبد در امر حکومت و زیر پای گذاردن قانون اساسی مشروطه، پیکر بیمار مشروطه‌ی ایران را به انقلاب بهمن پنجاه و هفت سپرد.

چگونه شد که چنین جنبش مترقی نه تنها بسوی تکامل پیش نرفت بلکه، حکومتی دینی و به عبارت دیگر همان مشروعه‌خواهی برآن چیره شد؟

سخنرانان:
• محمد امینی/ مورخ و نویسنده: باز بینی و بازشناسی انقلاب مشروطه (بررسی زمینه‌های تاریخی در بازگشت از سکولاریسم و مدرنیته به دولت دینی)

• بهزاد کشاورزی/ مورخ و نویسنده: تنوع عقیدتی روحانیون شیعه در انقلاب مشروطیت

این نشست را “انجمن گفتگو و دموکراسی - پاریس” در تاریخ شنبه ۵ ژوئیه ۲۰۱۴  در پاریس برگزار کرد. آقای حسن مکارمی اداره نشست را بر عهده داشتند.

باستیل و اوین

تاریخ چاپ  

باستیل و اوین

شاعر: شادی سابُجی

 

تقدیم به جان بی قرار حسن مکارمی

… … … 

 

روی پله‌های اپرای باستیل 

در صبحی بهاری و سرد

پاریس، این زنِ تنها و غریب

نشسته بود و در باد

گیسوانش را شانه می کرد

پاریس با نگاهی

مواج از نا‌امیدی و غم

به باستیل می‌نگریست

و در سرش هیاهوی تاریخ بود و انقلابی دور دست

و رویایش

این بار اوین شده بود و اوین

تا شاید روزی

اوین

باستیل فاتحی دیگری شود!

 

… … 

۱۸ آوریل ۲۰۱۵- فرانسه