تاریخ چاپ

 

چه گوارا  ترانه ای است از نامجو , خواننده و موسیقی نواز ایرانی. این ترانه بر اساس آهنگ ترانه هستا سیمپر نوسته شده است که خود در سال ۱۹۶۵ توسط کارلوس پوبلا نوشته شده است. این ترانه مرا دگرگون کرد و انگیزه کار بر روی مجموعه ای از تابلو شد. در سال ۲۰۱۲ که به کوبا دعوت شدم تا در چهار کنفرانس و یک نمایشگاه شرکت کنم, در فرصتی و به واسطه یکی از مدیران انجمن هنرمندان کوبا یکی از این تابلو ها را به دختر چه گوارا تقدیم کردم.

پیدا کنیدش دوباره

بگو دوباره بمیرد

شاید دستم را بگیرد