کنفرانس بروکسل ۵ و ۶ ژوین ۲۰۰۹

حسن مکارمی، روانکاو بالینی و نماینده جامعه دفاع از حقوق بشر ایران، از دیدگاه روانکاوی و حقوق بشری به این امر پرداختند. از نظر ایشان برای اینکه جامعه‌ای دارای انتخابات و فرهنگ انتخابات صحیح شود، حداقل دو نسل طول میکشد. از دید ایشان سیستم انتخابات در ایران غیر سالم و نا آزاد است و نظام جمهوری اسلامی ایران اجازه بروز و و به میان آمدن نیازها و خواستهای واقعی مردم ایران را نداده و به همین خاطر مردم ایران نمیتوانند آزادانه و منطبق با خواستهای فرهنگی و روانی خود اقدام به انتخاب واقعی مورد نظر خود بکنند

 

 در باره :  کنفرانس بروکسل ؛ ۵ و ۶ ژوئن ۲۰۰۹

متن سخنرانی