حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر
     پارس‌ها خط میخی را با خط عرب جایگزین کردند. این الفبایی که کمتر از 30 حرف داشت، در اساس از خطوط تیره مشابهی ساخته شده بود که با زاویه‌های 90 درجه به هم برخورد می‌کردند. طی 15 قرن، پارس‌ها دو تحول اساسی در آن ایجاد کردند : ضخامت تیره‌ها تغییر کردند و زاویه‌ها ادامه مطلب
نمونه ای از محصول بیست سال کارمن , درهم آمیزی زمینه خوشنویسی و بکارگیری نماد های نستعلیق در کمپوزیسیونی نوین, پیش روی شماست: خوشنویسی جایی در میانه چیزها و واژه ها, اوج استیلیزاسیون نمادها.  جستجوی دانستنی ها, لایه پایه ای و ممتد حضور ماست. برای ردیابی مسافرت صدها هزار ساله ما, میان دو جهان, که ادامه مطلب

دختران عشایر

تاریخ چاپ  

پانزده سال پیش, بیاد سالهای کودکی که در کنار مغازه عموی بزرگم در بازار وکیل می نشستم و غرق رفت و آمد مشتریان بودم و پارچه های زرق و برقی مغازه عمویم را بر تن زیبا زنان و دختران عشایر فارس می دیدم , در خیال آن ها را گلهای رقصنده می دیدم, از مادرم ادامه مطلب

رواق زبر

تاریخ چاپ  

شعری ازحافظ بزرگوار مرا به این مجموعه تابلو هدایت کرد: در این رواق زبر جد نوشته اند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. اگر چه در هیچکدام از کارها , واژه های این شعر استفاده نشده اند.