حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

همه فیلم ها

فیلم های طبقه بندي شده درax در مورد

موضوعات دیگر جامعه حافظ خبر روانكاوی شعر هنر پژوهش

مایکل باری استاد دانشگاه برینستون در باره حسن مکارمی می گوید

تهیه کننده :مینا راد مایکل باری استاد دانشگاه بریستون آمریکا و مشاور بخش هنرهای اسلامی موزه هنرهای مدن نیویورک , در باره نمایشگاه حسن مکارمی در فستیوال موسیقی مقدس در سال ۲۰۱۲, در شهر فاس در مراکش سخن می گوید.

گزینه قبلی