کزعشق به غایتی رسانم

تاریخ چاپ

این تابلو در دو بخش امروز به پایان رسید.رنگ و روغن به اندازه ۱۰۰ در ۱۵۰ سنتی متر. و اما قصه این تابلو که "کزعشق به غایتی رسانم" نام دارد. با الهام از مناجات مجنون در خانه کعبه در منظومه لیلی و مجنون, حکیم بزرگوار نظامی.

می‌گفت گرفته حلقه در بر کامروز منم چو حلقه بر در
در حلقه عشق جان فروشم بی‌حلقه او مباد گوشم
گویند ز عشق کن جدائی کاینست طریق آشنائی
من قوت ز عشق می‌پذیرم گر میرد عشق من بمیرم
پرورده عشق شد سرشتم جز عشق مباد سرنوشتم
آن دل که بود ز عشق خالی سیلاب غمش براد حالی
یارب به خدائی خدائیت وانگه به کمال پادشائیت
کز عشق به غایتی رسانم کو ماند اگر چه من نمانم
از چشمه عشق ده مرا نور واین سرمه مکن ز چشم من دور
گرچه ز شراب عشق مستم عاشق‌تر ازین کنم که هستم
در پانزده سال گذشته , هر سال خدمت خواهر دلبنم به آمریکا می آیم. تابلو های بسیاری برایش آورده ام. احساس من آن بود که هیچ کدام بر دلش نمی نشیند. اینبار از او خواستم که از دل بگوید , چگونه تابلویی می خواهد. گفت خط- نقاشی مرا به دنیای دیگر می برد. با هم و با استفاده از تارنما همه تابلو های ۲۰ ساله گذشته را دوره کردیم. به تابلو سیمرغ رسیدیم که شرح حال مرغان است به سوی قاف و هفت وادی آن در منطق الطیر حضرت عطار. در وادی ششم مرغان ,وارد وادی حیرت می شوند , حجمی تیوپ مانند و از آن سوی آن بیرون می آیند. از نظر توپولوژی, تیوپ حجمی است که یک درون دارد و دو بیرون. که می توانیم آن را نماد اسطوره ای ایران پیش از اسلام بدانیم , درون , چون این جهان, بیرون, چون آن جهان و بیرون - درون یا درون- بیرون چون قاره هشتم, که گاه گاه به آن دسترس است, که در آن کوه قاف قرار دارد.
تا شما این تابلو را چگونه ببینید.

imgserver (1)

 

با   کمی  کار بر روی رنگها با استفاده از نرم افزار , تصویر مدرنی نیز از تابلو می توان نشان داد .

 

imgserver (2)