ورای بدن و گزیده دگر کارها

نمایشگاه:  ورای بدن و گزیده دگر کارها , شهر تارب, فرانسه, ۲۰۰۴

جستجوی من متمرکز است بر یافتن نگاهی دیگر برتحول فرهنگی پارس، که از میلیون‌ها سال قبل از بشر تا به امروز ادامه دارد. نمایش بدن با اسلام ممنوع شد، هنر و ادبیات به گرد معماری، شعر و خوشنویسی به نمایش درآمدند. البته آن پیوند سه بعدی : معماری، شعر و خوشنویسی، سه امکان شناخت بشر را در خود مستتر دارند: اثر واقعی (جغرافیا، روش زندگی، آب و هوا، طبیعت، گیاهان، گلها و صحراها)؛ اثر تخیلی، رویاها، امیال،  امیدها، خواسته‌ها؛ و بالاخره اثر نمادیک، جایگرفتن در فرهنگ، در حرکات، در مشخصه‌ها، کلمات، نحوه  تکان خوردن، حرکت بدن، نحوه گرداندن چشم، رقص‌ها وغیره ... که در آنها عناصر فروخورده می‌توانند بروز کنند، و لایه‌های عمیق اسطوره‌شناسی، عناصر معماری، مراسم، اصول اولیه خود را نشان می‌دهند. آنچه که من در این حساسیت جستجو می‌کنم، تصویر ارتباط و هارمونی این شکل «از جهانی موازی» از طریق خوشنویسی، نقاشی، تصویر معماری در نقاشی، تصویر نقاشی و منحنی‌ها در خوشنویسی، منحنی‌های گنبدها در الفبا و شاید در آینده، اثرات عمیق‌تر نماد‌شدن‌ها : اثرات هنر پیش از تاریخ در این علایم و این نماد‌ها.

کارهای من می‌خواهند شما را به جهانی تخیلی ببرند که در آنجا ایده‌ها، نگاه بر زندگی با مخلوطی از رنگ‌ها نگاشته شده. جهانی که جادوی زمان در آن گسترش می‌یابد. خط‌نوشته‌های من می‌خواهند برقصند، هارمونی دستی که روی قرن‌ها تاریخ می‌لغزد و در پیچ‌واپیچ اسرارآمیز شعر پارسی، رنگ‌ها گاه نگاه را به جهان امپرسیونیست می‌گشایند و گاه روی لطافت مینیاتور ایرانی.