تابلوهایی که با استفاده از نرم افزار در رنگ آنها دستکاری شده است

تاریخ چاپ

تلاش کرده ام که این سری از تابلو ها را با تغییر رنگ, انهم با استفاده از نرم افزار, به حال و هوای دیگری بکشانم.