طبقه بندی شده در پژوهش

کتاب دگرشنیدن گذشته ها

مجموعه مقالات در روانکاوی کاربردی


degar

download the book : degar_shenidane_gozashteha

حسن مکارمی در باره کتاب خود دگر شنیدن گذشته ها می گوید

بی‌گمان سده بیستم میلادی را دو دریافت بزرگ روشن کرده است. نخست زیگموند فروید نشان می‌دهد که آدمی را « ناخودآگاهی» است که چون بیگانه‌ای در درون، رفتار و کارکردی جداگانه دارد. سپس آینشتین قانونمندی آزاد شدن انرژی در نهاد اتم را دریافت و کار آدمی را به بمب اتم و استفاده‌های دیگری از این انرژی رساند. گرچه دریافت آینشتین به آسانی به پهنه فن‌آوری، دانشگاه و سپس به دامنه دانش همگانی راه یافت (چه برپایه تجربه ساده و رابطه و منطق شناخته شده علت و معلولی همه‌گیر بود)، دریافت فروید تا همه‌گیر شدن و درست شناخته شدن، راهی بسیار طولانی در پیش دارد. با گذشت صد سال نیز هنوز در جوامع بی‌شماری به‌دلیل مقاومت‌های مذهبی، سنتی، سیاسی، عقیدتی و ایدئولوژیکی دریافت بزرگ فروید و نتایج آن در پهنه‌های گوناگون زندگی آدمی، یا ناشناخته یا بدشناخته مانده‌اند. بی‌گمان، شناخت دقیق و عمیق دریافت‌های فروید و پیروان او چون ژاک لکان، ترجمه آثار اینان به‌دست روانکاوان بالینی که از نزدیک با این مفاهیم سر و کار دارند و تجربه بالینی (میان فرد و روانکاو و در رابطه با گفتار فرد) از راه‌های پایه‌ای پراکندن این شناخت در جوامعی چون ایران است. لیک تا آن زمان، شاید با به‌کارگیری اثراتِ یافته‌های فروید در زمینه‌های جامعه‌شناسی، تاریخ، انسان‌شناسی، اسطوره‌شناسی، در چند نوشته این مجموعه، بتوان راه کوچکی به‌سوی زنگارزدایی از بدشناسی پدیده دریافت فروید گشود و هم‌میهنان را هر چند بسیار دیر (پس از گذشت یک سده) به پاره کوچکی از کارکرد دریافت بزرگ او آشنا کرد.

در نوشته‌های این جُنگ، با استفاده از شیوه گوش فرا دادن یک روانکاو بالینی به چند مقوله، می‌توان به‌گونه‌ای به این نگرش تازه در پهنه پژوهش آشنا شد.

 

 

پیش‌گفتار                                                                          7

پیچیدگی‌های روان‌شناختی و حوزه‌های عملکرد آن                           9

ضرورت دوباره‌نگاری تاریخ ایران برای ایرانیان                                             15

نگرشی دیگر بر راز حافظ                                                               33

بررسی کتاب: «هستی‌شناسی حافظ»                                                61

حافظ، عشق و دو جهان                            83

نگرشی دیگر بر پیش‌درآمد شاهنامه فردوسی                                     89

دشنام در زبان کوچه و بازار                                                                99

موشکافی یک گفتار: «من بر منِ بی من عاشقم»                                         105

دل و «ناخودآگاه»                                                                              123

مکان‌شناسی اماکن متبرکه شیعیان ایرانی                                       135

راه‌یابی ارزش‌های انسانی از نسلی به نسلی                                              145

عشق و روانکاوی  بالينی                                                                151

منطق و روانکاوی بالینی                                                               157

همراهی بیماران نزدیک به مرگ                                                  163

نماد در قالی ایران                                                                         169

روانکاوی بالینی و دگرگونه شنیدن                                                    173

بالابر شدن فرهنگی                                                                              177

نام پدری، نام خانوادگی                                                               181

achetez ce livre sur amazon

2006

Gardoon Germany

ISBN: 978-3-938406-18-2