تاریخ چاپ  

گویایی واژه‌ای در «درد» پنهان،

نور پاره‌ای از بازگشت گریزان.

مرز-بسته"های درونم به لبخنده‌ای گشاده می‌شوند"

و جانِ آبیم شب را می‌ترکاند.

با مرگ به نبرد مرگ رفتن.

دام اهریمن تاریکی است.

زندگی را ببوسیم،

گویایی واژه‌ها را بچشیم،

نور پاره‌ها را برباییم.

 

حسن مکارمی , فرانسه , ۲۰۰۴