حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

همه فیلم ها

فیلم های طبقه بندي شده درax  در مورد

موضوعات دیگر جامعه حافظ خبر روانكاوی شعر هنر پژوهش

مروری بر شصت سال زندگی قسمت دوم

تاریخ چاپ   

خلاصه مروری بر شصت سال زندگی در این مختصر , به چهار بعد فعالیتهای زندگی ام در طی شصت سال زندگی اشاره می کنم قسمت دوم

مروری بر شصت سال زندگی قسمت نخست

تاریخ چاپ   

خلاصه مروری بر شصت سال زندگی در این مختصر , به چهار بعد فعالیتهای زندگی ام در طی شصت سال زندگی اشاره می کنم قسمت نخست

مایکل باری استاد دانشگاه برینستون در باره حسن مکارمی می گوید

تاریخ چاپ   

خلاصه تهیه کننده :مینا راد مایکل باری استاد دانشگاه بریستون آمریکا و مشاور بخش هنرهای اسلامی موزه هنرهای مدن نیویورک , در باره نمایشگاه حسن مکارمی در فستیوال موسیقی مقدس در سال ۲۰۱۲, در شهر فاس در مراکش سخن می گوید.