حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

همه فیلم ها

فیلم های طبقه بندي شده درax  خبر

موضوعات دیگر جامعه حافظ در مورد روانكاوی شعر هنر پژوهش

چشم انداز: آزار جنسی و تجاوز در ایران؛ روایت سکوت‌هایی که شکستند

تاریخ چاپ   

خلاصه در این برنامه چشم انداز ایران اینترنشنال گفتگو کردیم با مینا خانی، فمنیست و تحلیل‌گر اجتماعی، حسن مکارمی، روانکاو بالینی، مهرانگیز کار، حقوق‌دان و سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی و‌ پژوهشگر