حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

درست همین جا، درست همین جا.

نه ، دیگر من آن مخزن داده های دیروز،

که در پیشاپیش عشق می دویدم نیستم.

نه، دیگر من آن ادعای حضوری،

در بافت شهروندی هزاران ساله ،

در کنار سازندگی نسل ها ،

با امید فرا گیری و زیست در آینده نیستم .

نه ، دیگر من آن خسته ،

به انتهای راه تلاش ،

در غم دوری و درد جدایی ،

رسیده نیستم.

آری من زندانی شادمان حالت دایمی عشقم،

که دیگر حتی ،

در «زمان »ماندن را نیز بر نمی تابم.

گویی بی بدرود و در درود به همان آسمانی خواهم رفت،

که پیش ازمن ، همگی عشاق رفته اند.

جایی میان غلظت عشق و لطافت نسیم و انتظار صبر و برخواستن گیاه و شنای ماهی و میوه بلوط و گلاب.

درست همین جا هستم ، درست همینجا.

بهار ۱۳۹۹ قرنطینه فرانسه

هیچگاه
 
هیچگاه مرا با دل صدا مزن،
 
نگاهت در پیچ عبور ،
 
درمیان نگاه من چنان می رقصد،
 
که فرمان دوستت دارم بر بام جهان ،
 
افسانه پایدار زبان پارسی می شود.
 
و من چاره ای جز بازی عشق نخواهم داشت.
 
باری عشق بازی کار بازی نیست،
 
ای دل سر بباز...
 
حسن مکارمی
تابستان۱۳۹۹
فرانسه

شعر : گفت : چه می کنی؟

تاریخ چاپ  

گفت : چه می کنی؟
 
درست در نهان دلم،
 
همان جا که هرگاه می سوزم،
 
آتش می گیرد،
 
شنیدم : چه نمی کنی؟
 
باپوستم بیگانه می شوم.
 
ناکجای غریبی صدایم می زند.
 
که در و دیوارش،
 
کوچه باغ های قدیمی شیراز اند،
 
که مردمانش،
 
ساکنان همیشگی بازار وکیل اند،
 
با رنگ‌های کوچ.
 
و گاه لولی سرمستی که می گذرد،
 
و چشمانم کور می شوند از خیرگی.
 
مهاجرتم پایان ناپذیر است،
 
آینده ام در ناکجا آباد می زید.
 
راستی فراموش کردم ،
 
چه می کنم؟
 
آینده را با دیوارهای گذشته می سازم،
 
و وطنم را در خواب و خیال ،
 
آباد می کنم.
 
بدهکار ملیون ها شعر شاعران وطن،
 
همه احساس ممکن آدمی را ،
 
در لحظه های قناری وار ،
 
به خرگوشان می سپارم.
 
نه در من خستگی می ماند و نه ترس،
 
آزادانه حال نرگس را می پرسم،
 
راحت ، از سماور مادر چای می ریزم،
 
بی خیال از بالای باغ طبس،
 
پرواز می کنم،
 
و در خشونت واقعیت ،
 
به دنبال نان و گوشت می روم.
 
چه‌ می کنم؟
 
فهمیدی چه نمی کنم؟
 
فهمیدی؟
 
حالا بلند شو و اشک‌هایت را پاک کن،
 
دیر شد،
 
کیک تولد پدر را بپز،
 
یادت نرود به آن مرغ هم دانه بدهی،
 
هیچ چیز ،
 
بی ایمان تر از آینده خیالی نیست.
 
بلند شو ، دیر شد،
 
افسانه ها شیر می خواهند،
 
و نسیم ها مهربانی.
 
زمان آن نرسیده است،
 
تا قبا چاک دهیم و بلند ترین فریاد ،
 
را به گوش هستی برسانیم:
 
تا خورشید هست، مهر هست،
 
و تا مهر هست،
 
زندگی هست.
 
بله بله فهمیدی: چه می کنم :
 
میان دیروز و امروز و فردا مهر می بافم.
 
قربانت.
 
حسن مکارمی
تابستان ۱۳۹۹
فرانسه
دیروز عصر, آرمان نوه چهل ماهه ما, از زود تاریک شدن هوا دلش گرفت, با بغض گفت: " چرا تاریک می شود؟ چرا تاریک می شود؟"
 
"ترانه - آواز " خورشید
 
نام ترا بر دیواره عشق خواهم نوشت,
 
روزی که نخواهم بود.
 
آنگاه گواهی تو بر معبر عاشقان گمنام,
 
سندی خواهد شد بر پایداری عشق.
 
تنهایی به تنهایی , راه گشای هیچ پرسشی نیست,
 
دیگری در من, با من می شکفد.
 
آی عشق! ای عشق !
 
با چشمان بی اشک به سراغم بیا,
 
چنان کن که همه معابر در همه زمان ها,
 
از عطر جان شیفته ام لبریز شوند.
 
بگذار تا من در عشق و عشق در من,
 
" ترانه - آواز " خورشید باشد, در هر بر آمدن.
 
بگذار تا فقط فروتنی خورشید بماند و حسرت من.
 
حسن مکارمی
 
پاریس, پاییز ۲۰۱۹ - ۱۳۹۸