حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

لغات کلیدی استفاده شده: "حافظ"

taper ici une présentation de Hafez en persan

    در روزآنلاین بخوانید                                         .بازهم به سوی تلاش خویش در شناخت دقیق تر حافظ بزرگوار بازگردیم، آنهم از طریق موشکافی در دیوان او. اینجا تلاش میکنیم در دیوان او به سراغ مفهوم ” دیدن ” برویم. “دیدنی” که در جا ادامه مطلب

  تا به حافظ می‌رسیم، همزمان شگفتیهای حضور او در هستی، یکی پس از دیگری بر ما جلوه می‌کند. هر شگفتی ما را به شگفتی دیگر می‌برد. مشکل بتوان فقط از یک بُعد حضور او سخن گفت. در طول تاریخ بشری، تا آنجا که می‌دانیم، هیچ کتاب شعری مورد تفأل قرار نگرفته است، نه در ادامه مطلب

(نوشته) چرا حافظ شیراز در اوج است؟

تاریخ چاپ  

بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاستتا جان خود بر آتش رویش کنم سپندبرای یافتن جایگاه واقعی حافظ در فرهنگ و ادب فارسی دسترسی به شاخص های درست و بجا ضروری است. خوشبختانه بیشماری نوشته ها و پژوهش ها درادبیات ایران و جهان در باره حافظ , غزلیات, مقام و نقش او چنان است که ادامه مطلب

(برگه) کارگاه هستی

تاریخ چاپ  

سخنرانی: “کارگاه هستی ” مرکز پژوهشی لژ بزرگ ملی فرانسه , در پاریس ۲۰۰۹ معرفی سخنرانی در رادیو بین المللی فرانسه متن سخنرانی