حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

همه فیلم ها

فیلم های طبقه بندي شده درax  هنر

موضوعات دیگر جامعه حافظ خبر در مورد روانكاوی شعر پژوهش

مروری بر شصت سال زندگی قسمت نخست

تاریخ چاپ   

خلاصه مروری بر شصت سال زندگی در این مختصر , به چهار بعد فعالیتهای زندگی ام در طی شصت سال زندگی اشاره می کنم قسمت نخست

مایکل بری , از حسن مکارمی می گوید

تاریخ چاپ   

خلاصه مایکل بری استاد دانشگاه پریستون در آمریکا و مشاور بخش هنرهای اسلامی درموزه مدرن نیویورک در مورد نمایشگاه حسن مکارمی در فستیوال موسیقی مقدس در شهر فاس در مراکش می گوید.