مناظره و بحث آزاد؛ ايران، خروج از بن‌بست

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

گروه گفتمانِ فرهنگی- سياسیِ ايرانيانِ برلين
ايران: خروج از بن‌بست
‎استراتژیِ سياسیِ توسعه‌یِ پايدارِ فرهنگ‌محور و اقليم‌نگر
‎پيرامونِ پژوهشی از دکتر حسن مکارمی
مناظره و بحثِ آزاد با شرکت:
دکتر حسن مکارمی
پروفسور محسن مسرت
‎سخنرانی و گفتگوهایِ متقابل در اين برنامه به زبانِ فارسی خواهند بود.
‎زمان: جمعه 16 ژوئيه 2021، ساعت 18:00 تا 20:30 (به وقتِ برلين)
‎(آغازِ برنامه به وقتِ تهران 20:30، به وقتِ نيويورک 12:00 و به وقتِ لوس‌آنجلس 09:00 صبح)
‎اتاق کنفرانس مجازی 15 دقيقه پيش از آغازِ برنامه برای شرکت‌کنندگان باز خواهد شد.
‎نظر به محدوديت‌هایِ ناشی از ويروسِ کرونا شرکت در اين برنامه تنها به‌صورتِ مجازی امکان‌پذير است. علاقمندان می‌توانند درخواستِ خود را برایِ شرکت در برنامه از طريقِ ای‌ميل به آدرسِ زير ارسال کنند:
Gofteman-Gruppe@gmx.de
‎تا حداکثر يک روز پيش از آغاز مراسم دعوت‌نامه‌ای همراه با لينک و گذرواژه‌یِ مربوط به شرکتِ زنده و مجازی در برنامه از طريقِ ای‌ميل برایِ متقاضيان ارسال خواهد شد.