نشر نشانه منتشر کرد: کتاب درآمدی بر خوانش لاکان

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

نشر نشانه منتشر کرد: کتاب درآمدی بر خوانش لاکان : ناخودآگاه همانند دستگاه زبان ساختار می یابد جلد اول : نوشته ژوئل دراین کتاب توسط دکتر مهدی خوریانیان و تحت نظارت " گروه گسترش آموزه های لاکانی " به سرپرستی دکتر حسن مکارمی و عضویت دکتر نرگس شریف زاده و دکتر مهدی خوریانیان در نشر نشانه , تهران به چاپ رسیده است. به زودی جلد دوم این کتاب نیز به چاپ خواهد رسید. پشت جلد:درآمدی بر خوانش لاکان، روشن‌گرِ دلالت‌هایِ بالینیِ نظریه‌ی لاکان، از سویِ بالینگری لاکانی‌ست، ژوئل دُر. وی در این اثر با اشاره به ارتباطِ بین ساختارگرایی و نظریه‌ی زبان‌شناسیک، پیکربندی‌هایی نامی را نشان‌مان می‌دهد که جُملگی با برنهادِ لاکانیِ «ناخودآگاه همانندِ دستگاه‌زبان ساختار می‌یابد» ارتباطی عمیق داشته، آن را روشن می‌سازند. این کتاب به‌ویژه با طرحِ مفاهیمی هم‌چون استعاره و ایجاز، استعاره‌یِ نام‌پدری، مرحله‌یِ آینه‌ای، نمودارِ میل و شکل‌یابیِ سوژه می‌کوشد تا فهمِ آموزه‌هایِ لاکانی، در عینِ موشکافیِ و ریزبینی، آسان‌تر گردد. چراکه دُر کوشیده مفاهیم را کَم‌کَم و به‌تفصیل ارائه کند، ژرف بکاود و سرآخر آنها را ببالاند. این اثر، نخست، از انگلیسی به فارسی ترجمان شده و سپس تطبیقِ سطربه‌سطر با متن فرانسه صورت گرفته است. مسیرِ یادشده، اینک یکسر به صورتِ سه‌زبانه پیشکشِ دل‌دادگانِ روان‌کاوی، روان‌پژوهان و انسان‌دوستانِ می‌گردد.