کنفرانس چشم انداز تغییر در ایران

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

 

1167578_553439561388007_914930267_o

   دی ماه۲۳, ۲۴

۱۳۹۱

 کنفرانس "چشم انداز تغییر در ایران" هامبورگ پنل سوم کنفرانس: سیاسی با حضور: گلاله شرفکندی، حسن شریعتمداری، مهدی فتاپور، مجید عبدالرحیم پور گرداننده: احمد پورمندی تهیه و تنظیم: البرز نیوز - به تاریخ 23 و 24 دیماه 1391 با سپاس و قدردانی از موسسه ی رسانه ای کنکاش 

Facebook