“تصویری از جلسه تحلیل روان پژوهانه نمایش “نامه های شبانه

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

 

تصویری از جلسه تحلیل روان پژوهانه نمایش "نامه های شبانه"
. (شنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۴)

با همکاری مرکز خدمات روانشناسی سیاووشان و در حضور عوامل اجراییِ نمایش(شورای تئاتروگرافی)
در این جلسه جناب آقای دکتر حسینی به نمایندگی از جناب آقای دکتر حسن مکارمی به قرائت مقاله ای از ایشان در ارتباط با تحلیل روانکاوانه نمایشنامه "نامه‌های شبانه" پرداختند و در ادامه جناب آقای دکتر سید حسین مجتهدی با نگاهی روانکاوانه به تحلیل و تفسیر نمایش "نامه های شبانه" پرداختند. از دیگر روانشناسان و هنرمندان حاضر در این شب میتوان از جناب آقای دکتر بابک روشنایی مقدم، جناب آقای دکتر افشین یداللهی، سرکار خانم میتا راد و همکاران و همراهانشان نام برد.

شورای تئاتروگرافی قدردان حضور تمام شما عزیزان است. همچنان در تماشاخانه مشایخی پذیرای حضورتان هستیم.

facebook