کارگاه آموزشی “نقش مدیریت در فعالیت های مدنی و حقوق بشری”

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

training201403

به تدارک سودویند و در جریان بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر:
کارگاه آموزشی "نقش مدیریت در فعالیت های مدنی و حقوق بشری"
سه شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۲۰ مه ۲۰۱۴
برگزارى کارگاه هاى آموزشى براى مدافعان حقوق بشر ايرانى جهت بالا بردن دانش و شناخت قوانين و ساز و کارهاى بين المللى حقوق بشر، از جمله اهداف پروژه "همه حقوق بشر براى همه در ايران" است که به تدارک و نظارت سازمان غير دولتى-اتريشى "سودويند"، اجرا ميشود.

در همين راستا روز ۱۴ و ۱۵ ژوئن سال جارى و در جريان بیست و ششمین اجلاس شوراى حقوق بشر، کارگاه آموزشى با موضوع "نقش مدیریت در فعالیت های مدنی و حقوق بشری" در همکارى با دکترحسن مکارمى، خوشنويس، نقاش، روانکاو بالينى، پژوهشگر کرسى بررسى نقش نوآورى و آماده سازى در جهش هاى سازماندهى، بخش ويژۀ فرهنگ و خدمات راهبردى ـ دانشگاه سوربن پاريس، در مقر اجلاس در شهر ژنو، برگذار مى شود.

او در خصوص این کارگاه آموزشی می گوید: فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری درگیر کاری گروهی و جمعی اند. در هر حرکت جمعی نقش اساسی و زیر بنایی را امکانات مدیریت و مدیریت پذیری اعضاء گروه ایفاء می کند. فراگیری و بکارگیری مبانی مدیریت، کار گروهی مدافعین حقوق بشر و فعالین مدنی را هماهنگ تر کرده و از بروز ناهمواری ها و مشکلات ارتباطی افراد می کاهد. افراد چه در قالب گروه های کوچک و یا شبکه ای از گروه ها و نهایتا حرکتهای جمعی فراتر، به رعایت قوانین و ضوابط کار جمعی نیازمندند.

در اینجا نیز مدیریت و سازمان دهی را در سه محور به هم مرتبط و گریز ناپذیر باید تعریف کرد: "نقش و حضور فرد فعال مدنی و حقوق بشری، نقش جامعه ای که در آن فعالیت صورت می گیرد، به عبارتی مردم ایران، چه در داخل و چه در خارج از کشور و نهایتا شرایط ویژه ای که بر فضای حرکت های مدنی و حقوق بشری حاکم است."

در این کارگاه دو روزه به مدت ده ساعت، با کار گروهی، تلاش بر اینست که شرکت کنندگان هم در زمینه نظری و هم در میدان عمل به اسباب لازم برای مدیریت گروهی، شبکه ای یا فعالیت در حوزه های سندیکایی و غیره چه به عنوان مدافع حقوق بشر چه به عنوان فعال جامعه مدنی دست یایند. در نظر است که پس از پایان این کارگاه، اشراف ما بر امکانات فردی و گروهی در مدیریت و مدیریت پذیری افزایش یابد.

براى شرکت حضوری و یا آنلاین در اين دوره، با ارسال ايميل به آدرس پستى، parastoo.fatemi@suedwind.at، با موضوع "دوره آموزشى”، ثبت نام کنيد.