یاد داشتی بر کتاب سیب سبز

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

یاد داشتی بر کتاب سیب سبز، حسن مکارمی

برای مدافعان پی گیر حقوق بشر، که اصول و پایه های این حقوق پذیرفته شده و همگانی را آیینه رفتار و قضاوت های خود قرار داده اند، نقض این حقوق در هر جا و هر زمان و در مورد هر شهروند این جهان، سلب آزادی مخا لفان سیاسی و معترضین هرچند که با روش و منش آن ها موافق یا مخالف باشیم از بنیان های اولیه کار است. حصر خانگی خانم رهنورد و آقای موسوی و نیز آقای کروبی از این قاعده مبری نیست.

جمعه 18 مرداد 1392
یاد داشتی بر کتاب سیب سبز، حسن مکارمی

برای مدافعان پی گیر حقوق بشر، که اصول و پایه های این حقوق پذیرفته شده و همگانی را آیینه رفتار و قضاوت های خود قرار داده اند، نقض این حقوق در هر جا و هر زمان و در مورد هر شهروند این جهان، سلب آزادی مخا لفان سیاسی و معترضین هرچند که با روش و منش آن ها موافق یا مخالف باشیم از بنیان های اولیه کار است. حصر خانگی خانم رهنورد و آقای موسوی و نیز آقای کروبی از این قاعده مبری نیست.آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند

تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم

 


یادی از کتاب نو چاپ : سیب سبز ، گزیده آثار خانم زهرا رهنورد و آقای حسین موسوی ، پاریس، خرداد ١٣٩٢ انتشارات هارماتان

Green Apple, Broché: 170 pages, Editeur : Editions L'Harmattan, Paris, ISBN-10: 2343010218, ISBN-13: 978-2343010212, Dimensions du produit: 23,4 x 23 x 1,6 cm


انتشارکتاب سیب سبز، گزیده آثار، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد به سه زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی توسط انتشارات هارماتان, پاریس, در دو ماه پیش، از چند نظر بیاد ماندنی است:

* کیفیت متون، گرافییسم، تهیه و تنظیم چنین کتابی در شرایط بسیار دشوار داخلی و خارجی نشان دهنده تلاش پیگیر همکاران و بویژه حسن نیت گردانندگان انتشارات هارماتان است.

* برای مدافعان پی گیر حقوق بشر، که اصول و پایه های این حقوق پذیرفته شده و همگانی را آیینه رفتار و قضاوت های خود قرار داده اند، نقض این حقوق در هر جا و هر زمان و در مورد هر شهروند این جهان، سلب آزادی مخا لفان سیاسی و معترضین هرچند که با روش و منش آن ها موافق یا مخالف باشیم از بنیان های اولیه کار است. حصر خانگی خانم رهنورد و آقای موسوی و نیز آقای کروبی از این قاعده مبری نیست. در چنین شرایطی، چاپ این کتاب به نوعی یاد آوری یاد و نام آن ها و اعتراضی به حق به شرایط نا عادلانه حصر آن ها و سلب هر گونه امکان دفاع از خود در دادگاه های قانونیست. این اقدام دست اندرکاران و ناشر فرانسوی، درسی است آموزنده برای مجموعه کنشگران حقوق انسان. از هر وسیله می توان و می بایست در رساندن صدای شهروندانی که در زندان بی خبری و فشار و بی احترامی قرار گرفته اند سود جست. تلاش اینجانب نیز از معرفی این کتاب بیش از همه و پیش از همه از همین زاویه است. چه بیش از ربع قرن است که مسیر و توجه زندگی اجتماعی خود را بر این پایه گمارده ام. چون خزانه دار جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به ریاست آقای لاهیجی، از نخستین مدافعان حقوق بشر بودیم که به شیوه رفتار نظام جمهوری اسلامی با معترضان انتخابات سال ١٣٨٨ اعتراضی جدی داشتیم.

*-حضور هنر و ادبیات در میانه آنان که به کارهای سیاسی و اجتماعی میپردازند، تازه نیست. این حضور همواره به نرم کردن و معتدل کرن فضای سیاسی و اجتماعی منجر می شود. فضای خشونت بر انقلاب ٥٧، پایه گذاری نظام جمهوری اسلامی بر پایه " فقط" ، اندیشه و ابزار و واژه ای که ما را بیش از یک سوم قرن است در زندان تنگ نظری مدعیان " فقط" انداخته است، میتواند و باید هر چه بیشتر با عطر هنر و ندای ادبیات و ترانه موسیقی همراه باشد. تشویق دولتمردان و آنان که ادعای حرکت در مسیر ایرانی آزاد وآباد و مورد احترام جهانیان را دارند به ورود در این میادین شاید یکی از راه های پیشگیری و تعدیل و بیرون اندازی نگاه منحوس " فقط گویان و فقط پرستان" از یک سوی و دور کردن ندای عبوس زهد باشد

عبوس زهد به وجه خمار ننشیند.

مرید خرقه دردی کشان خوش خویم

- ناشر شجاعانه به" تقلب در آراء و خشونت نسبت به معترضین در "دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری " و دستگیری- خانم رهنورد و آقای موسوی " اشاره کرده و اضافه می کند که : " هر دو هم اکنون در وضعیتی بلا تکلیف و نامشخص در مکانی خارج از زندان های رسمی و بدون برخورداری از هیچ یک از حقوق قانونی و عرفی زندانیان اسیرند.

*- گذشته از ابعاد یاد شده بالا، نگاهی به کارهای این دو هنرمند و سمت و سو و گسترش و پرورش آنها ، می تواند بازگوی نقش هنر در ایران پس از جمهوری اسلامی باشد. اگر چه مجموعه کارهای خوشنویسی و نقاشی من همگی در خارج از ایران خلق و ارائه شده اند و شخصا هیچ مشکل سانسور نه درونی ، نه به هنگام خلق و به نمایش گذاشتن آنها نداشته ام، اما همدلان و همکاران هنرمند بسیاری در این سالها محدودیت امکانات و تنگی حوزه فعالیت و ممنوعیت تولید و ارائه در بسیاری از زمینه های هنری گله مند بوده اند. امکان دست یابی به هنر، خلاقیت هنری نیز یکی دیگر از حقوق غیر قابل انکار بشر است. می دانیم که در فضا ی فرهنگ اسلامی وآن هم از بدو پیدایش این فرهنگ، هنر و موسیقی در تنگنای زندان همان " فقط " در ایران عزیز ما محصور بوده است.

* متون خانم نرگس موسوی در مورد زندگی و کارهای مادر و پدرش ، بر بسیاری از نکات زندگی این دو و مشکلات ومحدودیت های هنرمندان ایرانی در دوران اخیر اشاره دارد. - کارهای موسوی ، به ساختار میپردازد، بر فضای اسطوره ای و نمادین فرهنگ ایرانی استوار است. رنگها و خط کپی هایش، نوعی از خواب برخاستن است و گاه خشونت دست و پا گیری که از پرواز می نالد. گویی برای هر دو تلاش از خواب برخاستن از سنت جهان ایرانی، نخست از رنگ و طرح در حجم و نقاشی آغاز شد و در عمل به احساس مسولیتی عمیق تر منجر شد که یاد کارهایشان را ، به هر تقدیر و هر چه پیش آید، در مسیر آزادی خواهی و مبارزات

مردمسالاری خواهد نوشت

.‬
پیشنهاد من آنست که هر کدام ما چندین نسخه از این کتاب را خریداری کرده وبه کتابخانه ها و به دوستان دور و

‪نزدیک هدیه دهیم ، تا به ندای حافظ بزرگوار گوش داده باشیم

:

صحبت حکام ظلمت شب یلداست


نور ز خورشید جوی بو که برآیدحسن مکارمی