معرفی کتاب حتما راهی هست نوشته خانم صدیقه وسمقی

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

vasma

معرفی کتاب حتما راهی هست نوشته خانم صدیقه وسمقی و سپس در صد و دومین نشست انجمن گفتگو و دمکراسی ، موضوع خاورمیانه: آتش جنگ و جهالت کدام تنور را گرم می کند؟ سه سخنران مراد ویسی ،علیرضا نوریزاده و مجتبی طا لقانی در این باره اظهار نظرو سخنرانی داشتند ، زیر اسمان پاریس هرپنجشنبه ساعت هفت شب بوقت پاریس از تلویزیون ایران فردا

ویدئو را ببینید

معرفی کتاب «حتما ًراهی هست »

بهمن امینی ناشر، معصومه شاپوری ویراستار، دکتر حسن مکارمی روانکاو و بیژن حکمت فعال سیاسی
فیلم از : فرهمند رکنی
پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۲ ژانويه ۲۰۱۵

 

دکتر صدیقه وسمقی شاعر، نویسنده و فعال سیاسی، عضو و سخنگوی اولین دوره شورای شهر تهران بود. او در مقدمه کتاب «حتماً راهی هست» می‌گوید:

«سرنوشت دوره اول شورای شهر تهران را همه با هم رقم زدند. این سرنوشت نتیجه تلاش‌ها و اشتباهات همه ماست؛ از چپ تا راست، از موافق تا مخالف اصلاحات، هم کسانی که در صحنه بودند و شاید نقش آن ها پررنگ‌تر جلوه کند و هم اشخاص، گروه‌ها و نهادهایی که در پشت صحنه نقش‌آفرینی می‌کردند و خواننده درخواهد یافت که نقش آنان کمتر از نقش بازیگران صحنه نبود. اما ما چنین تربیت نشده‌ایم که جست و جو کنیم تا اشتباهات را بیابیم و آن را اصلاح کنیم تا گام بعدی را در جای محکم‌تری بگذاریم. زیرا همه ما خودخواه و لجبازیم. بی‌آنکه شایسته باشیم، مغروریم و خود را مبرا از اشتباه دانسته، به اشتباهات یکدیگر می‌خندیم و نمی‌دانیم که تجربه‌ها و اشتباهات، متعلق به همه جامعه و ملت است و همه باید از این درس‌ها عبرت بگیریم. اگر بپذیریم که هزینه تجربه‌های اجتماعی را بیش از افراد و گروه‌ها، ملت می‌پردازد؛ در آن صورت تجربه‌ها را سرمایه‌های ملی خواهیم دانست نه زباله‌های دور‌ریختنی.

...

کتاب حاضر بر اساس یادداشت‌های روزانه نگارنده در تمام عمر شورای اول و نیز اسناد و مدارک گردآوری شده نگاشته شده است. کتاب حاضر بیان قریب به چهار سال تجربیات و واقعیات دوره اول شورای شهر تهران از زاویه نگاه نگارنده است. تجربیات و واقعیاتی که همه در آن سهیم بوده‌اند و فقط دستاورد اعضای شورای شهر نیست. واقعیاتی که حتی بدتر از آن، در همه سازمان‌ها و نهادهای کشور وجود دارد. پس هیچ کس نباید غره شود که شخصیت‌های این کتاب چنان‌اند و ما چنین. شاید با بیان و یادآوری تجربیات و واقعیات و رویدادها فرجی شود. به خود آییم و راه را بیابیم. باید جست و جو کرد. حتماً راهی هست