مطالعه موردی :حالت مرزی

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

 

sam

 

مطالعه موردی :حالت مرزی

سام, از کودکی شاد و خوشوقت تا جوانی مضطرب و افسرده

و هژده سال روانکاوی :  روانکاوی بی انتها

به دعوت مرکز آموزش روانپزشکی دانشگاه پزشکی و در محل مدرسه عالی سیاووشان در تهران و از طریق اسکایپ ,در ۱۲ مارس ۲۰۱۵ با حضور بیش از پنجاه نفر از اساتید محترم و دانشجویان حالت مرزی سام را به مدت سه ساعت مطرح کردم.
مقاله را بخوانید .